خوش گلميسيز ...
آذربايجان ياتمييب ...
جمعه 3 آبان 1392 :: نويسنده : سعيد
+0 به يه ن

فرهنگستان زبان تركي ؟ آري يا نه؟؟

در دنياي كنوني كه با سيل علم و فن آوري روبه رو هستيم و زبانها در بر خورد بااين موضوع و وفق دادن و هماهنگ شدن با اين امر مهم چه بايد بكنند ؟

بيشترزبانها ي ضعيف دنيا در برخورد با اين موضوع در چالش جدي هستند.

و در اين ميان ما تورك زبانان ايران چه بايد بكنيم ؟؟

و همه ميدانيم زبان مادريمان بسيار شيرين و غني ميباشد و سيستمي دارد كه ميتواند به وسيله آن هزاران واژه بسازد به طوري كه حتي زبان شناسان بزرگ دنيا از عظمت زبان مادري ما انگشت به دهان مانده اند و اعتراف كرده اند كه اين زبان نميتواند ساخته بشر باشد وبه  آن را فوق بشري گفته اند  

اما وظيفه ما در قبال اين زبان چيست ؟

و آيا ما بايد بگذاريم كه فقط ديگران اين زبان را تعريف كنند و خود كنار  بايستيم و هيچ كاري در راه اعتلاي اين زبان انجام ندهيم ؟

البته كه اين چنين نيست ما بايد اين زبان بزرگ را به همگان بشناسانيم

اما چه گونه ؟ و با چه ابزارهايي ؟؟؟

يكي از راههاي قدرت نمايي زبانها در فرهنگستانهاي زبان است ،جايي كه زبانها قدرت واژه سازي ،و ايجاد كلمات معادل براي كلماتي كه  از طرق گوناگون از زبان مبدا به زبانهاي ديگر گسيل شده است را نشان مي دهد.

پس زبان ما براي اينكه قدرت خود را به رخ ديگر زبانها بكشد بايد فرهنگستاني داشته باشد ، فرهنگستاني كه تاسيس آن يكي از شعار هاي تبليغاتي دولت تدبير و اميد آقاي دكتر روحاني بود .

ما دكتر روحاني را دوست داريم و او را به خاطر مطرح كردن اين موضوع به صورت رسمي و وعده دادن اين موضوع به مردم شريف آذربايجان قابل ستايش ميدانيم .

نكته: (( منظور از مردم آذربايجان همه تورك زبانهاي ايران است ))

اما بعد از  گذشت پنج ماه از تشكيل دولت آقاي روحاني هنوز اين وعده عملي نشده !!

البته ما اين موضوع را به فال نيك ميگيريم ،شايد علت عدم عملي شدن اين امر مهم دغدغه هاي دولت و ...  باشد .

 اما وقتي اين فرهنگستان تاسيس شد چه كساني در راس آن قرار ميگيرند به بيان ساده تر چه كساني به عنوان زبانشناس در آن فعاليت خواهند كرد ؟؟؟

نكند كساني در راس آن باشند كه مثل رئيس فلان سازمان بگويند كه هيچ تجربه اي ندارم و اين اولين تجربه ام است!!!

آنها بايد زبانشناساني خبره ،مورد اطمينان مردم و به دور از هر حاشيه اي باشند .

آنها بايد برخواسته از دل مردم آذربايجان باشند و خدمت به زبان مادريشان سر لوحه كارشان باشد .

آنها بايد پاك پاك باشند و... .

صد در صدبسياري مسائل ديگري هست كه در مردم با شعور ما ميدانند و آنها ميدانند كه چه كساني لياقت دارند كه عهده دار اين امر خطير شوند .

و در پايان بايد بگويم كه ايجاد چنين مراكزي ((مثلا ايجاد فرهنگستان زبان توركي)) موجب ميشود كه جهانيان بيشتر با ايران اسلامي آشنا شوند ،بله آنها بايد بدانند كه دموكراسي يعني چه ،آنه بايد با نداي مردم سالاري ديني بيشتر آشنا شوند .

 

بؤلوم : لزوم ايجاد فرهنگستان زبان توركي