خوش گلميسيز ...
آذربايجان ياتمييب ...
دوشنبه 15 مهر 1392 :: نويسنده : سعيد
+0 به يه ن


مقايسه ي دو زبان تركي و عربي

چنانكه ميدانيد زبانهاي تركي و عربي از جمله ي قانونمندترين و غني ترين زبانهاي دنيا هستند و بارها توسط زبان شناسان مختلف از جمله محمود كاشغري مورد مقايسه قرار گرفته اند، اين مقايسه ها نه براي برتري دادن يكي بر ديگري بلكه براي نشان دادن زيبايي اين دوزبان انجام شده اند. در اينجا با ارائه ي يك مورد از زيباييهاي اين زبانها مي خواهم قدرت و غناي آنها را به شكلي متفاوتتر اثبات كنم:

زبان عربي: كلمات اين زبان معمولاً از سه حرف اصلي تشكيل مي شوند كه به آن ريشه مي گوييم و با افزودن حروف زايد ديگر به اين سه حرف اصلي كلمات ديگري ساخته مي شود.

مثال:

ق ل ب

از اين سه حرف 6 ريشه مي توان ساخت: قلب ، قبل، لقب، لبق، بلق، بقل.

از هركدام اين ريشه ها 14 صيغه ي زماني فعل ماضي، 14 فعل مضارع ، 6 فعل امر و اقسام ديگر فعلي مثل مستقبل و ماضي نقلي و بعيد و استمراري و ... ساخته مي شود مانند قَلَبَ ، يَقلبُ، ...


هر ريشه با رفتن به هشت باب افعال، تفعيل، افتعال، انفعال، استفعال، تفعل، مفاعله، فعال 24 كلمه ي ديگر ميسازد.

و به همين ترتيب با ساختن صفات مختاف مثل صفت مشبهه، تفضيلي و... چندين كلمه ي ديگر به گنجينه ي كلمات عربي مي افزايد.

اگر هر كلمه به شكلهاي مفرد، مثني، و جمع و نيز بصورت مونث و مذكر بكار رود چند كلمه ي ديگر آفريده مي شود.

 وبه اين ترتيب از هر سه حرف در زبان عربي دهها و صدها كلمه را مي توان ساخت.


زبان تركي: در اين زبان ريشه ي كلمه (كؤك) تك هجايي است و با افزودن پسوندها(اك) كلمات ديگري ساخته مي شوند، اين پسوندها فعلي، اسمي و... ناميده مي شوند. در اينجا براي اجتناب از تطويل سخن تنها با ارائه ي يك مثال روند كلمه سازي تركي را نشان مي دهم.

مثال:

اؤز (اصل)

اؤز + گه (بيگانه در زبان تركي آذربايجاني)

اؤزگه + چي (بيگانه پرست)

اؤزگه چي + لش (تدريجاً بيگانه پرست شو)

اؤزگه چي لش +دي (بيگانه پرست شد)

اؤزگه چي لش + دير (كسي را بيگانه پرست كن)

اؤزگه چي لشدير+ ه (كسي را بيگانه پرست كند)

اؤزگه چي لشديره +مه (شكل نفي همان معني)

اؤزگه چي لش ديره مه +دي (نتوانست كسي را بيگانه پرست كند) 

اؤزگه چي لشديره مه دي+ك (نتوانستيم كسي را بيگانه پرست كنيم)

اؤزگه چي لشديره مه ديك + لر (شكل جمع معني قبلي)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلر+ي (مفعول رايي معني قبلي)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلري+ميز (شكل ملكي معني قبلي)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلريميز+ دن (مفعول ازي معني قبلي)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلريميزدن+مي؟ (شكل سؤالي معني قبلي)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلريميزدن مي +سين؟ (آيا تو ازجمله كساني هستي كه نتوانستيم بيگانه پرستش كنيم؟)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلريميزدن مي سين+يز؟ (شكل جمع معني قبلي : آيا شما از جمله كساني هستيد كه ما نتوانستيم آنها را تدريجاً بيگانه پرستشان كنيم؟)

اؤزگه چي لشديره مه ديكلريميزدن مي سينيز؟ {در تركي آذربايجاني: "اؤزگه چي لشديرنمه ديكلريميزدن مي سينيز؟" }

به اين ترتيب هر كلمه توانايي پذيرش حداقل 13-16 پسوند را دارد كه با افزودن اين پسوندها هنوز يك كلمه محسوب مي شود اما معادل معنايي آن در زباني ديگر بايد جمله اي طولاني باشد!

هومل زبانشناس آلماني كه به 32 زبان زنده ي دنيا تسلط دارد مي گويد:

« در زبان تركي با استفاده از سيستم كامپيوتري مي توانم از هر ريشه هزاران كلمه بسازم، اين زبان نمي تواند ساخت بشر باشد زيرا مغز انسان قادر به تجزيه و تحليل چنين فرآيندي نيست.»

بو يازي بوبلاگدان گوتورولوب (elimturk.blogfa.com )بؤلوم : بير منطقي مقايسه 2 كاميل ديل آراسيندا
بلاقا گؤره

سلام
من سعيد آسماني سهلان آديندا بير اوغلانام تبريزين سهلان (ساغلان)كندينده دونيايه گوز آچميشام حسابداري ريشته سينده ليسانس آْليپ و ايندي تبريزين شيركتلرينين بيرينده حسابدارام،بو بلاگدا چاليشاجاغام اؤز ديليمده اؤز كلوتوروموزدا و گنيش تاريخيميزده دير لي يازيلار يازام.
یارپاق لار
آختاریش

سایغاج
ایندی بلاق دا :
بوتون گؤروش لر :
بو گونون گؤروشو :
دونه نین گؤروشو :
بو آیین گؤروشو :
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :